Koľkí v poradí ste sa narodili? Poradie, v ktorom ste sa narodili určuje charakter!

Donedávna sme netušili o žiadnych dôkazov o tom, že poradie narodenia môže mať určitý vplyv na osobnosť a inteligenciu daného jedinca.

Profesor Joshua Hartshorne z Boston College chcel zistiť viac, a tak sa spolu s kolegami vydal po stopách informácií, ktoré môžu niečo podobné dokázať. A skutočne preukázal, že poradie narodenia má na človeka významný vplyv.

1. Najstarší súrodenec – prvorodený

Pokiaľ ste sa narodili ako prví, ste podľa odborníkov prirodzenými vodcami. Tiež oplývate zodpovednosťou a cieľavedomosťou. Svoj vplyv na toto správanie môže mať aj fakt, že sa prvorodení stávajú akýmisi „náhradnými rodičmi“, keď sa narodia po nejakom čase ďalší súrodenci.

Matka aj otec od tohto jedinca očakávajú pomoc ako v domácnosti, tak aj s ďalším dieťaťom. Ďalej mávajú prvorodení vyvinutejšiu inteligenciu ako ich bratia alebo sestry. To potvrdila v roku 2007 istá štúdia vykonaná v Nórsku. Obvykle majú o 2 až 3 IQ body viac ako ich súrodenci.

2. Prostredný súrodenec

Podľa odborníkov majú deti, ktoré sa narodili ako prostredné, schopnosť vyjednávať a hľadať kompromisy. To sa zrejme deje preto, že nemajú práva najstaršieho a privilégia najmladšieho súrodenca. Okrem iného sú títo ľudia viac samostatní a zdržiavajú sa často v spoločnosti priateľov. Rodičia majú totiž v hľadáčiku práve toho staršieho zodpovedného súrodenca alebo najmladšieho. Prostredné dieťa sa teda musí spoliehať samo na seba a oporu hľadá v kamarátoch.

3. Najmladší súrodenec

Najmladšie deti v rodine bývajú spravidla značne slobodomyseľní a impulzívni. Riskovania sa rozhodne neobávajú, a tak sa po hlave púšťajú do najrôznejších činností. Pre svoje okolie sú často veľmi okúzľujúcimi bytosťami. Všeobecne sú k týmto deťom rodičia oveľa zhovievavejší ako k ostatným.

4. Jedináčikovia

Na záver tu máme všeobecnú charakteristiku jedináčikov. Tí majú obdobné vlastnosti ako prvorodení. Sú nebývalo ambiciózni a veľmi zodpovední. Všetky požiadavky ohľadom pomoci v domácnosti totiž padajú na ich bedrá. Nie je tu nikto iný, komu by to mohli prenechať. Jedináčikovia majú okrem iného dobré dispozície na to byť veľmi úspešní. V tomto ohľade na nich totiž môžu rodičia nakladať vysoké požiadavky (čo sa týka vzdelania a budúceho zamestnania).

Ak ste našli v tomto článku niečo hodnotné pre vás alebo vás v niečom inšpiroval, podporte nás zdieľaním. Je to najlepší spôsob, ako podporiť kvalitný obsah. Vy rozhodujete o tom, čo letí, ďakujeme.