Takto sa chová bábätko v brušku mamičky, ktorá fajčí: ZAKRÝVA si tváričku!

O tom, že fajčenie dokáže poškodiť zdravie dieťaťa, ktoré je ešte v mamičkinom bruchu je známe už nejaký ten čas. Niektoré ženy sa bohužiaľ aj počas tehotenstva nedokážu vzdať fajčenia. Nevedia si predstaviť, ako by mohol cigaretový dym ovplyvniť plod vo vnútri ich maternice.

Preto by sa všetky ženy, ktoré fajčia počas tehotenstva, mali pozrieť na nasledujúce fotografie, ktoré určite pohnú s ich predstavivosťou.

Doktorka Nadja Reissland vykonala porovnávaciu štúdiu fetálnych obrazov v období 32. týždňa tehotenstva u ženy fajčiarky a u ženy nefajčiarky.

Na spodnej časti fotografie je vyobrazené dieťa ženy nefajčiarky, ktoré si vkladá ručičku do úst a je pokojné. V hornej časti obrázku môžete vidieť dieťa fajčiarky, ako sa nervózne pohybuje, popadá sa za hlavu, zakrýva si oči a krúti ústami.

Správanie detí matiek fajčiarok môže byť spojené s nepravidelnosťami vo vývoji centrálneho nervového systému, ktorý je ovplyvnený nikotínom a ďalšími škodlivými látkami z cigariet vstupujúcimi do plodu.

Pamätajte, že fajčenie počas tehotenstva znamená, že vystavujete svoje dieťa zbytočnému a nepredvídateľnému riziku vzniku rôznych ochorení a dysfunkcií. Deti fajčiarok sú menšie, hrozí predčasný pôrod oveľa viac ako u nefajčiarok.

Po narodí bude mať normálne abstinenčné príznaky, ako u akejkoľvek závislosti.

Bude možno viac nekľudné, hyperaktívne, môže častejšie trpieť dýchacími problémami a rade zdravotných problémov. Či bude alebo nebude mentálne nejak poškodené výslovne a výrazne nie, práve sa to prejaví väčšou nervozitou, nespokojnosťou, ťažším zvládaním jeho správania a podobne.