Toto je SLOVENSKÁ pesnička o domácom násilí, ktorá mnohé ženy postaví na nohy: Je čas byť opäť šťastná!

Možno ste to nezaznamenali ale 25. novembra si pripomíname „Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách“

Domáce násilie je závažným problémom, s ktorým sa stretáva mnoho ľudí na celom svete vrátane Slovenska. Ide o situáciu, kde jeden partner alebo člen rodiny systematicky zneužíva fyzickú, emocionálnu, alebo ekonomickú moc voči druhému. Slovensko nie je výnimkou a boj proti domácemu násiliu je prioritou pre viaceré organizácie a vládne inštitúcie.

Štatistiky ukazujú, že domáce násilie postihuje ľudí rôzneho veku, pohlavia a socioekonomického postavenia. Často však ostáva nedetekované a neprijaté do verejnej diskusie kvôli tajomstvu, strachu alebo hanbe.

Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť bola informovaná a vzdelaná o tejto problematike.

Tejto myšlienky sa „chytil“ aj 33 ročný „SEKY“ zo Žiliny a nahral pieseň s trefným názvom „UTEČ“ , ktorá už mnohé ženy postavila na nohy…

Skladba je z albumu „JAZVY“ , ktorý vyšiel tento rok v marci a nájdete na ňom 17 skladieb.

Vypočujte si túto „nevšednú“ skladbu a vyjadrite názor v komentári.

Celá pieseň je tu:

Celý album si môžete vypočuť ZADARMO na Youtube TU, Spotify, Apple Music alebo prostredníctvom tohto odkazu  „CELÝ ALBUM “ 

Zdieľajte túto skladbu, ani vy sami nemôžete vedieť, komu v okolí dokáže taktiež pomôcť urobiť prvý krok!

Na Slovensku existujú rôzne organizácie a neziskové združenia, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia. Tieto organizácie zabezpečujú prístup k odborným poradenským službám, útočiskám a právnej pomoci. Dôležitým krokom smerom k riešeniu tohto problému je aj zvýšenie povedomia verejnosti o domácom násilí a jeho škodlivých dôsledkoch.

Bezplatná non-stop linka 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie.

Vláda a legislatíva musia hrať kľúčovú úlohu v boji proti domácemu násiliu.

Dôležité je zabezpečiť efektívne právne nástroje na ochranu obetí a postaviť pred súd páchateľov.

Zároveň je nevyhnutné investovať do vzdelávania právnikov, policajtov a zdravotníckeho personálu, aby boli schopní rozpoznať príznaky domáceho násilia a poskytnúť potrebnú pomoc.

Prevencia je kľúčovým faktorom v boji proti tomuto problému. Školy, médiá a ďalšie verejné inštitúcie by mali aktívne pracovať na osvete a výchove, aby sa vytvorilo prostredie, v ktorom je násilie neprijateľné a obete majú podporu.

Vytvorenie bezpečného priestoru na reportovanie prípadov je tiež kľúčovým prvkom.

Celkovým cieľom je vytvoriť spoločnosť, kde domáce násilie nie je tolerované, kde obete majú prístup k pomoci a kde sú páchateľove činy adekvátne trestané. Komplexné riešenie tejto problematiky si vyžaduje úzku spoluprácu medzi vládnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami a celou spoločnosťou.

zdroj: Youtube